Twoje wymagania

Proszę wypełnić te informacje

Informacje o pokojach i gościach

Ile pokoi masz w swoim obiekcie?

Jaką maksymalną liczbę gości może przyjąć Twój obiekt?

Ile sal konferencyjnych masz w swoim obiekcie?

Jaka jest średnia liczba gości w salach konferencyjnych/pomieszczeniach funkcyjnych?

Użycie sieci tradycyjnej i Wi-Fi

Aby zasugerować Ci rozwiązanie, chcielibyśmy zrozumieć rodzaje ruchu sieciowego, z którego Twoi gości będą korzystać. Rodzaj ruchu odnosi się do typu aktywności sieciowej, z której korzystanie jest oczekiwane od gości podczas połączenia z Twoją siecią bezprzewodową. Powinny zostać także uwzględnione potrzeby samego obiektu, jeśli planowane jest wykorzystywanie sieci bezprzewodowej przez personel, np. na potrzeby system punktu sprzedaży, telefonii VoIP itp.


Informacje na Twój temat

Wprowadź informacje o sobie, abyśmy mogli przysłać Ci wyniki dla dokonanych wyborów. Wiadomość e-mail będzie zawierać produkty i rozwiązania, na które chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę.